Alayluya官方網站
凡物公用
登入 / 註冊
《懶系基督徒》 嘻笑怒罵揭示教會問題
+ 關注
2019-10-15 - 457觀看次數
回應

近年來網絡多以「佛系」、「離地」來形容那些看淡一切、口裡承認、心裡相信,不吃人間煙火的人或信徒。本身是基督教信望愛堂傳道人的「懶鬼KK」創作了一個新詞——「懶系」來形容教會那些虛偽、不停用屬靈字眼、不思考生活與信仰、人云亦云的信徒教牧。最近KK與其教會弟兄「懶鬼漫畫部同事s」出版《懶系基督徒的20個盲動基因》,以漫畫展露和諷刺教會的問題。

那些年,我們一起搞錯晒的信仰……

早於二〇一六年初「魚蛋革命」,當時KK教會較少討論社會時事和就事情發表意見,因此教會幾位弟兄開設了懶鬼神學FB page。專頁主要上載他們Live影片和錄音,討論政治議題、社會文化和聖經,嘗試整合社會時事與信仰,但網上收看率卻很低。後來KK加入團隊,建議把FB page關注點轉為談論教會現象,從釋經角度反思信仰與生活。得知早前楊牧谷牧師及曾思瀚博士曾用類似的方法剖釋聖經,分別出版《壞鬼神學》和《壞鬼釋經》,KK和懶鬼漫畫部同事s另覓新路,用漫畫為噱頭,以較地道寫法和嘻笑怒罵的方式揭示教會光怪陸離的事,希望吸引更多年輕人關注。現在懶鬼神學FB page亦會上載一些諷刺時弊的漫畫及插圖,獲得不少人讚好。

KK對記者強調釋經的重要,他分享有一次教會有位外來講員在崇拜講道時指「民主有時都不太好」,舉了彼拉多讓民眾選擇釋放強盜巴拉巴還是釘死耶穌為例,講員指因民主令耶穌死亡,事後KK說有很多年輕信徒立刻上前問他,質疑聖經是否真的表達這個意思。KK擔心有些信徒教牧想表達自己的論述,只抽取部份經文解讀,但對前文後理、經文的時代背景、當時語境卻不了解。因此,透過出版《懶系基督徒的20個盲動基因》,KK希望提供一些釋經方法給大家,以免大家解錯經,搞錯信仰。

除了吸引年輕信徒外,KK也希望透過這本書讓教會管理層及年長弟兄姊妹,深入了解教會現象及當中一些死守傳統的事。KK說,書內就有一位虛構人物——「高傲,但宅心仁厚;低調,但受萬人景仰」的「鬍鬚教主」,象徵那些擁有較多話語權、較為固執的年長教會管理層,他們可能不自知又或潛移默化地建立了一套方法去整合信仰及生活。如書內的第一個故事〈再嘈,停你事奉!〉提到,教會有信徒違反教會紀律(如與未信者談戀愛、婚姻出現問題):

鬍鬚教主:「聽講阿邊個最近婚姻出現問題,我建議停佢事奉崗位一年,免得佢玷污聖工!」
KK:「既然睇到佢咁evil,咁應該要停埋佢十一奉獻先啱喎!」
鬍鬚教主:……(鬍鬚教主立刻打了KK一下耳光)
鬍鬚教主:「作死呀!停佢十一奉獻?!佢搵幾十萬一個月㗎!」

KK質疑教會是否應建立信徒,不只以暫停教會事奉當作懲罰,同時卻沒暫停他的十一奉獻。KK亦懷疑停事奉是「潛意識懶鬼神學上腦」的後果,但其實那是來自聖經「分別為聖」的觀念,擔心弟兄姊妹接收了一些「懶鬼」思考。


文章轉載於『時代論壇』,原文鏈接:

https://www.christiantimes.org.hk/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Nid=159732&Pid=102&Version=0&Cid=2186&Charset=big5_hkscs

關注我們:時代論壇eLand

歡迎分享留言,
登入註冊
Copyright 2024© 版權屬哈利路亞國際事工有限公司所有.